• 2010-08-26

  5555,WT哥你好狠的心呐 - [流年纪]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/elair-logs/73754144.html

  1,

  新一话,说,草帽团两年后再聚。我……………………我………………………………OO个XX的!!!!!

  新一话,说,OP休刊一个月。我……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  WT哥,你好狠的心呐!!!!!!!!!!

  好狠啊啊啊啊啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  两年后草帽团再聚首啊!!!!!!休刊一个月啊啊啊啊啊啊啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  你还让不让人活了啊啊啊啊啊啊啊 ——

  不过,要是哥哥复活,就嘛事儿都没有。萨博好帅。

   

  2,

  无治愈状态。

  无加血状态……

   

  分享到: